PLL - Primary lens luxation - Pierwotne zwichnięcie soczewki

  Jest dziedziczną chorobą oczu, objawia się z ostrym bólem, a nieleczona prowadzi do ślepoty. Występuje u wielu różnych ras psów. Chorobę dziedziczy się w sposób autosomalny recesywny, co oznacza, że do wystąpienia objawów choroby dochodzi u osobników, u których oba geny (ojcowski i matczyny) są zmutowane (homozygoty recesywne).

Osobnik taki zawsze przekaże mutację swojemu potomstwu, nawet jeżeli krzyżowany jest z osobnikiem zdrowym nie posiadającym mutacji. Nosiciele mutacji w większości przypadków nie chorują, aczkolwiek szacuje się, że od 2 % do 20 % nosicieli może zachorować na PLL. Prawdopodobieństwo przekazania mutacji potomstwu przez nosiciela wynosi 50%, natomiast prawdopodobieństwo, że potomstwo dwóch nosicieli mutacji będzie chore (homozygota recesywna), jest stałe i wynosi zawsze 25%. Prawdopodobieństwo urodzenia chorego potomstwa w wyniku skrzyżowania dwóch osobników chorych wynosi zawsze 100%.u recesywnego, wadliwego genu przez rodziców.

Ilustruje to poniższa tabelaDzięki żmudnej pracy naukowców można już wykonać genetyczny test na PLL u PRT, dzięki temu hodowcy mogą całkowicie wyeliminować PLL z ich hodowli. Test genetyczny można wykonać już nawet u małego szczeniaka a więc na długo przed planowanym rozrodem. Taki dobór hodowlany ma wyeliminować osobniki chore z populacji. Zakłada łączenie ze sobą tylko osobników zdrowych i niedopuszczanie do hodowli pozostałych (nosicieli i chorych). Decyzja o rozmnażaniu nosicieli lub chorych osobników pozostaje w kwestii sumienia i odpowiedzialności hodowcy.


Na czerwono zaznaczono skojarzenia, których należy unikać


Przyczyna i mechanizm powstawania choroby

Soczewka oka jest podwieszona za pomocą więzadła (tzw. obwódki rzęskowej) i połączona z dołem ciała szklistego. Gdy soczewka ulega zwichnięciu, więzadło podwieszające ulega zerwaniu, a soczewka ulega przemieszczeniu do Ÿrenicy, przedniej komory lub do tyłu ciała szklistego. Z kolei zablokowanie źrenicy i odpływu cieczy wodnistej z tylnej komory prowadzi wtórnie do rozwoju jaskry objawiającej się nagłym bólem, znacznym przekrwieniem nadtwardówki i/lub spojówek oraz obrzękiem rogówki (np. u terierów w młodym lub średnim wieku).

Jeżeli soczewka przemieści się do przedniej komory, musi ona zostać usunięta ze względu na towarzyszącą jaskrę. Do takich sytuacji dochodzi u około 95% chorych psów. Soczewka w ciele szklistym rzadko bywa przyczyną komplikacji i zazwyczaj nie jest usuwana. W takich przypadkach zaleca się leczenie środkami zwężającymi źrenice, co może zapobiec przemieszczaniu się zwichniętej soczewki do przodu. Do wczesnych objawów PLL u psów należy obecność materiału ciała szklistego w źrenicy oraz drżenie tęczówki oka. Najczęściej objawy te obserwowane są u psów w wieku czterech do pięciu lat.

PLL dotyczy wielu różnych ras psów, głównie terierów. Badanie jest szczególnie rekomendowane do przeprowadzenia u następujących ras: American Eskimo Dog, American Hairless (Rat) Terrier, Australian Cattle Dog, Chinese Crested Dog, Chinese Foo Dog, Jack Russell Terrier, Jagd Terrier, Lakeland Terrier, Lancashire Heeler, Miniature Bull Terrier, Parson Russell Terrier, Rat Terrier, Russell Terrier, Sealyham Terrier, Tenterfield Terrier, Tibetan Terrier, Toy Fox Terrier, Volpino Italiano, Welsh Terrier, mieszańce.
Budowa oka psa

Leczenie

Soczewka w przedniej komorze u psa musi być usunięta, aby zlikwidować towarzyszącą jaskrę. Soczewka leżąca w ciele szklistym rzadko prowadzi do komplikacji i zwykle nie jest usuwana - ostrożne leczenie środkami zwężającymi źrenice może zapobiec przemieszczeniu się zwichniętej soczewki do przodu (np. bromek demacarium, latanoprost). Zwichnięcie soczewki do przodu u kota rzadko prowadzi do jaskry, natomiast zwichnięte soczewki często ulegają zaćmie. Należy kontrolować oczy u psa, który jest nosicielem, aby zauważyć pierwsze symptomy rozwoju choroby i podjąć leczenie.


Materiały do opracowania ze źródła "Choroby oczu u psów " autor Edyta Gajewska
Do góry...


 
 

| Copyright © 2003-2015 by Dwie Twarze & agnes | Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie zabronione ! |